Opna hovudmenyen

Emfysem

Wikimedia-fleirtydingsside

Emfysem er ein fellesterm for ei rad medisinske tilstandar som har oppblåstheit som fellestrekk:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.