Emisjon eller elektronemisjon er i fysikk det fenomenet at elektron under særskilde tilhøve blir frigjort frå overflata av eit stoff. Normalt vil elektrona vere bundne til stoffet av elektriske krefter, og må tilførast energi for å bli frigjort.

Sjå òg endre

Kjelder endre