Energetikk er læra om energi. Læra om at naturprosessane ikkje kan skildrast som noko meir enn energiomsetningar, kom fram i 1880-åra. Læra vart ivrig forfekta av Wilhelm Ostwald, som stod i opposisjon til Ludwig Boltzmann og den kinetiske gassteorien med sine atom- eller molekylomgreå. Læra måtte gje tapt kring 1900 fordi det atomistiske synet på avgjerande måte vart stadfesta eksperimentelt.

Kjelder

endre