Enol

(Omdirigert frå Enolgruppe)

Enolar er organiske hydroksylsambindingar der OH-gruppa er bunden til eit dobbeltbunde karbonatom.

KjelderEndra