Erik Karlsaune

Erik Karlsaune (fødd 11. februar 1942 i Trondheim) er ein norsk religionssosiolog og religionsvitar som var tilsett ved institutt for arkeologi og religionsvitskap ved HF-fakultet ved NTNU frå 1979 til 2012.

Erik Karlsaune
Fødd11. februar 1942
Trondheim
Yrkesosiolog

Karlsaune var talsmann for tolkande religionssosiologi og fenomenologisk tufta kunnskapssosiologi. Han samarbeidde med Thomas Luckmann ved universitetet i Konstanz (Tyskland) om samhandling i kvardagsstudiar. Han underviste i kyrkjehistorie, kristen truslære, konfesjonskunnskap, den greske ortodokse kyrkja, nyreligiøsitet, religionssosiologi, videoanalyse (videografi), metodologi og vitskapsteori.

Utvalde verkEndra

  • Karlsaune, E. (1982). «Hverdagsvirkeligheten.» Trondheim, Universitetet i Trondheim.
  • Karlsaune, E. (1983). «Ulike teoretiske utgangspunkt for å nærme seg det religiøse livet i Norge.» Trondheim, Universitetet i Trondheim.
  • Karlsaune, E. (red.) (1986). «Kvinne, gudinne, slavinne. Glimt fra norske religionssosiologiske studier». Trondheim, Norsk religionssosiologisk faggruppe.
  • Karlsaune, E. (red.) (1994). Religionsfag – samfunnsfag. Trondheim, Tapir.
  • Karlsaune, E. og O. Ingebrigtsen, Red. (1985). «Samfunn, menneske, religion». Trondheim, Tapir.
  • Karlsaune, E.: Forord til Luckmann, T. (2004). «Den usynlige religionen». Oms. av Erik Karlsaune. Trondheim, Tapir.
  • Karlsaune, E. (2005). «I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay». Trondheim, Tapir.
  • Karlsaune, E. (2007). «Livet i hverdagen. Den fenomenologiske forskningstradisjonen med Berger og Luckmann fra Schütz og Husserl». Materialisten 35(1-2): 51-72.
  • Karlsaune, E. (2008). «Forskningsmiljøet som skapte ‘The Social Construction of Reality’.» Sosiologi i dag 38(2): 60-83.

BakgrunnsstoffEndra

  • Festskrift: Fuglseth, K. og Engen, D. (2012). Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune. Trondheim: Tapir akademisk.