Ein etasje er fleire samanhengande rom på same eller nesten på same plan i ein bygning.

På norsk tyder «første etasje» det første planet over terrenget, medan «første etasje» på mange andre språk tyder det andre planet.

Sjå ògEndra

KjelderEndra