Europaveg 265 vart føreslått i år 2008[1]. Dersom han vert innførd, skal han gå frå Kapellskär i Sverige, med ferje til Paldiski i Estland og derifrå til Tallinn.

Han vart vedteken av FN i oktober 2008.[2] Truleg vert han innførd hausten 2009.

Bakgrunnsstoff Endra

  1. Søknad hjå FN
  2. [1] Report of the Working Party on Road Transport on its One Hundred-and-Third Session