Eveksjon (av latin for «oppstiging») er den største av dei mange perturbasjonane i rørsla til månen som kjem av den forstyrrande verknaden til sola på systemet jorda-månen. Fenomenet vart oppdaga av Klaudios Ptolemaios.

KjelderEndra