Fámjinserklæringa

Fámjinserklæringa er ei felles prinsippfråsegn mellom regjeringane i Danmark og Færøyane om Færøyane sin innverknad på og medverknad i utanriks- og tryggleikspolitikken. Fråsegna vart underskriven i Fámjin på den sørlegaste øya på Færøyane, Suðuroy, 29. mars 2005.

Fámjinserklæringa vart underskriven av Per Stig Møller og Jóannes Eidesgaard i Fámjin

Enkelte døme frå avtala:

  • Når den danske udenrigsminister afgiver redegørelser eller dokumenter til Folketingets Udenrigspolitiske Nævn om udenrigs og sikkerhedspolitiske spørgsmål af særlig betydning for Færøerne, gives disse samtidigt til lagmanden, som orienterer Lagtinget.
  • Der tilstræbes at udenrigsministeren og lagmanden har regelmæssig kontakt, og at udenrigsministeren mindst en gang årligt besøger Færøerne med henblik på orientering om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner og drøftelse af varetagelsen af Færøernes udenrigspolitiske interesser.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra

 

Originaltekst av Fámjinserklæringa ved Wikisource (da).