Fagopposisjonen

Wikimedia-fleirtydingsside

Fagopposisjonen ålment viser til opposisjon innan fagrørsla. I norsk historie er det rekna med to fagopposisjonar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.