Opna hovudmenyen

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved Universitetet i Tromsø

Fakultetsadministrasjonen og delar av HSL-fakultetet

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL) ved UiT Noregs arktiske universitet er eit av seks fakultet ved universitetet. Fakultetet er eit resultat av ei samanslåing av tidlegare fakultet for humanistiske fag, samfunnsfag og avdeling for lærarutdanning.

Fakultetet er delt inn i seks institutt og fire forskingssentra:

  • Institutt for språk og kultur (ISK)
  • Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF)
  • Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR)
  • Institutt for sosiologi, statsvitenskap, samfunnsplanlegging (ISS)
  • Institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS)
  • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

HSL tilbyr, som einaste universitet i landet, studium i finsk og samisk.

BakgrunnsstoffEndra