Falanks

Ein falanks var ein militær formasjon i antikkens Hellas. Ein falanks bestod av tunge infanteristar (hoplittar), væpna med spyd eller sarissa og skjold.

Falanks - ein militær formasjon.

Ordbok Denne artikkelen inneheld berre ein ordboksdefinisjon. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å leggje inn meir innhald.