Familiær irsk feber

Familiær irsk feber (FIF) er ein autosomal dominant sjukdom som liknar på familiær middelhavsfeber ved dei primære symptoma periodisk feber med buksmerter. FIF skil seg ut frå familiær middelhavsfeber ved at FIF er dominant medan FMF normalt er recessiv. Nyare forsking har òg vist at FEVH-mutasjonane som er karakteristiske for FMF ikkje er typiske for FIF-pasientar.

KjelderEndra

M.F. McDermott ... [et.al.]: «Exclusion of the familial Mediterranean fever locus as a susceptibility region for autosomal dominant familial Hibernian fever,» i Journal of Medical Genetics, vol. 35 (1998), s. 432–434. M.F. McDermott ... [et.al.]: «Linkage of familial Hibernian fever to chromosome 12p13,» i Am J Hum Genet, vol. 62 (1998) nr. 6, s. 1446–51.

Sjå ògEndra