Stortingets familie- og kulturkomité

(Omdirigert frå Familie- og kulturkomiteen)

Stortingets familie- og kulturkomité er ein fagkomité i Stortinget. Den handsamar saker om familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukarsaker og saker om kultur.

Familie- og kulturkomiteen har elleve medlemmar.

Bakgrunnsstoff endre