Fargeindeks er skilnaden mellom den fotografiske og den visuelle storleiksklassen til ei stjerne. Fargeindeks er eit mål for fargen til stjernene, og gjev derfor opplysningar om temperaturen og spektrumet deira.

Kjelder endre