Partikkelfysikk
Teoriar
Standardmodellen
Kvantemekanikk
Kvantefeltteori (QFT)
Kvanteelektrodynamikk (QED)
Kvantekromodynamikk (QCD)
Den spesielle relativitetsteorien
Vekselverknad
Sterk kjernekraft
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Gravitasjon
Fargekraft
Eigenskapar
Energi
Rørslemengd
Elektrisk ladning
Spinn
Paritet
Isospinn
Svakt isospinn
Fargeladning

Fargekraft er ei kraft som virkar mellom kvarkar ved utveksling av gluon. Ein reknar med at fargekrafta har uendeleg rekkjevidd som følgje av at gluona er masselause. Farge viser her til ei ny form for ladning som kvarkane ber, såkalla fargeladning. Fargekraft blir av og til omtalt som sterk vekselverknad eller sterk kraft.

Kjelder endre