Farmor er ei nemning på ei kvinne som er mor til nokon sin far.[1] Ordet vert òg bruka som tiltaleord når ein vil ha merksemd frå mora til faren sin.

Ordet har røter i gammalnorsk, men fekk på 1700-talet sterk konkurranse frå ordet «bestemor», som, i likskap med «godmor», kan tyde både farmor og mormor. Ei undersøking frå 2005 viste at dei spesifikke slektsskapsorda (farmor, mormor) enno vert meir brukte enn dei meir generelle, spesielt i bymål.[2]

Kjelder

endre