Feilslutning

Ei feilslutning er eit samleomgrep for argument som har ei logisk form som ikkje er gyldig. Formelle, eller formallogiske argumentasjonsfeil blir behandla innanfor den formale logikken. Uformelle argumentasjonsfeil blir behandla innanfor den uformelle logikken under samleomgrepet tankefeil (engelsk: fallacy fallacies).


Sjå ogsåEndra