Felsitt er ein lys, finkorna magmatisk bergart som vesentleg består av kvarts og feltspat. Ein slik finkrystallinsk struktur blir kalla felsittisk (jfr. afanittisk). Større krystall av feltspat kan finnast i einskilde gangbergartar, såkalla felsittporfyrar, som til dømes opptrer i Oslofeltet.

Felsitt dekt med dendrittisk pyrolusittformasjonar.

Kjelder

endre