Feltblendar er i optikk ein blendar som blir plassert i eller ganske nær planet for ei feltlinse, og som har til oppgåve å avgrense lysmengda i biletet.

Kjelder Endra