Fermats prinsipp er eit prinsipp oppstilt av Pierre de Fermat. Det seier at mår ei lysstråle går frå eit punkt A til eit anna punkt B, vel ho ein slik veg, at lyset kjem fram på kortast mogleg tid.

Fermats prinsipp fører til Snell-lova; når sinus til vinkelane i forskjellige mediuem er i same proporsjon som den propagerande snøggleiken, så vert tida for å gå frå P til Q minimert.

Kjelder endre