Fermium

grunnstoff med kjemisk symbol Fm og atomnummer 100

Fermium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Fm, atomnummer 100 og atommasse (257). Det er eit aktinid.

Særlege kjenneteikn endre

fysiske egenskapar endre

  • smeltepunkt: ikkje kjend.
  • kokepunkt: ikkje kjend.
  • densitet: ikkje kjend.

Historie endre

Fermium vart oppdaga i 1952 og har fått namnet etter Enrico Fermi.

Framstilling endre

Isotopar endre

Bakgrunnsstoff endre