Fiksstjerner er eit eldre omgrep for dei stjernene som tilsynelatande held sine innbyrdes stillingar uforandra og derfor dannar stjernebileta, i motsetnad til vandrestjerner (planetar) , som tydeleg flyttar seg. Fiksstjerner er sjølvlysande og av same natur som sola vår, berre at den store avstanden fram til dei gjer at dei ser ut som urørlege lyspunkt. Det berre auga kan sjå i alt ca. 6000 fiksstjerner, fordelt over heile himmelen.

Kjelder

endre