Flarestjerner er stjerner, i hovudsak raude dvergstjerner, som på tilfeldig vis flarar opp gjennom større endringar i ljosstyrken. Den fyrste kjende flarestjerna var UV Ceti. Stjerna som ligg nærast solsystemet, Proxima Centauri, er endå eit døme på ei flarestjerne.

Proxima Centauri, ei flarestjerne

Bakgrunnsstoff endre