Fleirspelar

dataspel der fleire spelarar kan spele i lag

Fleirspelar (engelsk multiplayer) er eit uttrykk som tyder at to eller fleire spelarar kan delta i eit dataspel på same tid. Spelarane kan vera motstandarar mot kvarandre, spela på ulike lag, eller samverka i lag mot sjølve spelet. Det er vanleg å bruke LAN, internett eller splitscreen.

Sjå òg endre