Flu

Wikimedia-fleirtydingsside

Flu kan vera:

  • Flu i sjøen, ei grunne i sjøen der ein ser botnen.
  • Flu-mat, mat som vert strødd ut for å lokke fisken.
  • Fluger, ulike insekt

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.