Fonometri

Fonometri er måling av lydtrykk ved hjelp av eit fonometer. Instrumentet vert særleg nytta til å måle stemmestyrke.

KjelderEndra