Foreldreansvar [1] er ansvar knytt til rolla som biologiske foreldre eller adoptivforeldre med omsyn til omsorg for barn, og knytt til plikter og rettar når det gjeld å fatte beslutningar på vegne av eigne barn, Barnelova § 30 og §§ 31-33.

Foreldreansvaret inneheld rettar og plikter og er etter lova knytt til utøving av omsorg til beste for barnet.

Den eller dei som har foreldreansvaret, er også verje for barnet.

Bakgrunnsstoff endre

Fotnotar endre