Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen for el-overfølsomme (FELO) er ein interesseorganisasjon for folk som opplever at dei har helseproblem på grunn av elektromagnetisk stråling. Slik stråling kjem frå alle elektriske og elektroniske apparat og utstyr. Organisasjonen hevdar at ein del menneske har vorte svært kjenslevare, og toler langt mindre stråling enn vanleg.

FELO vart stifta i 1993.

Liknande organisasjonar i andre land: endre

Bakgrunnsstoff endre