Forming er eit fellesnamn på skulefaga der elevar formar ting. Omgrepet er brukt om handarbeid, sløyd, modellering og teikning.

Kjelder

endre