Fornybare ressursar

Fornybare ressurser er naturressursar som blir danna på nytt i naturen og som ein bruka utan at dei blir brukt opp, så lenge produksjonsgrunnlaget blir halde ved like. Det motsette er lagerressursar eller ikkje-fornybare ressursar.[1]

Kjelder

endre
Fotnotar
  1. Olerud, Kåre (20. august 2018). «fornybare ressurser». Store norske leksikon (på norsk).