Forsvarsmedaljen med laurbærgrein

Forsvarsmedaljen med laurbærgrein vert delt ut til personar som har ytt særleg stor innsats for Forsvaret gjennom 25 år. Medaljen har den same utforminga som Forsvarsmedaljen men med ei laurbærgrein i sølv på bandet. Medaljen kan jamvel tildelast personar utanfor Forsvaret og utanlandske statsborgarar.

Medaljen

Sjå òg endre