Ein forsvarsminister er den statsråden som har ansvaret for forsvaret i eit land som leiar for forsvarsdepartemetet. Forsvarsministeren i Noreg er Bjørn Arild Gram frå Senterpartiet.

Sjå òg endre