Forsyningsskip (òg kalla supplyskip eller Platform Supply Vessel, PSV) er eit skip utforma med det føremålet å frakte ut proviant og utstyr til oljeplattformar. Slike båtar varierer frå mellom 65 til 350 fots lengde.

Forsynngsskip.