Fosterfamilie

(Omdirigert frå Fosterforeldre)

Ein fosterfamile er ein familie der foreldra og eitt eller fleire barn ikkje er biologisk eller formelt bundne til kvarandre. Vekkfostring av barn er blitt brukt i fleire samfunn gjennom tidene, ofte for å knyta band mellom ulike familiar. I dag blir fosterforeldre særleg brukt av barnevern til å ta vare på barn som dei biologiske foreldra ikkje kan ta vare på sjølv, anten for kortare eller lengre tid. Fosterheimar blir brukt som eit meir normalt alternativ til barneheim.

Kong Håkon den gode var kjend som Adalsteinsfostre fordi han blei oppfostra av kong Adalstein i England. Illustrasjon av Monro S. Orr.

Bakgrunnsstoff

endre