Fotoelastisitet

Fotoelastisitet eller spenningsoptikk er nemningar som vert nytta når dei optiske eigenskapane til eit stoff er avhengig av elastiske spenningar i stoffet. Det vert særskild nytta om stoff som blir dobbeltbrytande når dei blir utsett for mekanisk strekk eller trykk. Ein nyttar fotoelastiske undersøkingar for å finne spenningstilstanden i slike stoff.

Eit bilete av plastikkbestikk ved hjelp av fotoelastisitet.

KjelderEndra