Fotograf

person som fotograferer

Fotograf er ein person som driv med fotografi, anten som yrke eller som fritidssyssel. Det finst mange ulike typar fotografar, frå familifotografar, som tek bilete av familie og venner i ulike steg av livet, oftast for å kunna presentera bileta i eit familiealbum, og til pressefotografar, reklamefotografar osb., som er engasjerte av eit selskap eller eit medium som nyttar fotografi i framstillingane sine.

Ein fotogaraf poserer med eit gammaldags og eit nyare fotoapparat i eit bilde for Turners (Photography) Ltd. i 1961.

Tittelen «fotograf» er ikkje beskytta, så kven som helst kan kalle seg det.

Bakgrunnsstoff endre