Fritidshusområde

Eit fritidshusområde er ei nemning som i Sverige er definert av SCB som eit område med minst 50 fritidshus der avstanden mellom husa er høgst 150 meter. Ein knapp tredel av fritidshusa i Sverige ligg i slike definierte fritidshusområden. Dette tilsvarar ein tidel av arealet til tätortar i landet.

Fågelviken, eit fritidshusområde i Lysekils kommun.

SCBs definisjon av fritidshusområde fell altså saman med definisjonen av småort, men med den skilnaden at definisjonen for småort utgår frå folkbokförda personar. Med stigande bustadspriser blir fritidshusområde nær større orter meir og meir bebudd året rundt.

Sjå òg endre

Kjelder endre