Fritidshusområde

Eit fritidshusområde er ei nemning som i Sverige er definert av SCB som eit område med minst 50 fritidshus der avstanden mellom husa er høgst 150 meter. Ein knapp tredel av Sveriges fritidshus ligg i slike definierte fritidshusområden. Dette tilsvarar ein tidel av tätorternas areal i landet.

SCBs definisjon av fritidshusområde fell altså saman med definisjonen av småortar, men med den skilnaden at definisjonen for småorter utgår frå folkbokförda personar. Med stigande bustadspriser blir fritidshusområden nær større orter meir og meir bebudd året rundt.

Sjå ògEndra

KjelderEndra