Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) er eit samarbeidsorgan for frivillige redningsorganisasjonar i Noreg. Hovudhensikta er å betre kvaliteten på norsk redningsteneste og vera eit samarbeidsorgan mot justisdepartementet.

MedlemmerEndra

Samarbeid og erfaringsutvekslingEndra

Kvart år vert det halde seminar for leiarar i FORF-organisasjonane på lokalplanet. Siden 2012 har desse seminara blitt haldne på Gardermoen. Dei er verdifulle spesielt for utveksling av strategi, leiing og organisering av lag og aksjonar med god nytte for leiarane.