Fulguritt

Fulguritt eller lynrøyr er ein uregelmessig røyrformig lekam som blir danna ved lynnedslag i kvartshaldig sand. Lengda kan vere 1 m eller meir og diameteren 5–6 cm, men er oftast mindre. Røyra oppstår ved smelting av sanden og påfølgjande størkning. Dei består av kvartsglas (lechatelieritt) med sandpartikler på yttersida.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra