Fylkesveg 219 i Hordaland

Fylkesveg 219 i Hordaland (Fv219) går mellom Rævura og Hanøytangen i Askøy kommune. Vegen har ei lengd på 4,4 km.

Kommunar og knutepunkt Endra

Askøy
  •   Rævura
  • Tveit
  • Arm frå Hanøy til Ramsøy (4,1 km)
  • Endepunkt Hanøytangen