Fylkesveg 222 i Hordaland

veg i Hordaland

Fylkesveg 222 (Fv222) i Hordaland går mellom Kjerrgarden og Berland i Askøy kommune. Vegen er 3,7 km lang.

Kommunar og knutepunkt endre

Askøy
  •   Kjerrgarden
  • Endepunkt Berland