Fylkesveg 303 i Akershus

Sjå òg fylkesveg 303 (fleirtyding).

Fylkesveg 303 i Akershus går mellom Bassengåsen og Blystadlia i Rælingen kommune. Vegen er 2,1 km lang.

Kommunar og knutepunkt Endra

  Rælingen

  •   Fv376 Bassengåsen
  •   119 Bassengåsen
  • Endepunkt Blystadlia

Bakgrunnsstoff Endra