Fylkesveg 383 i Hordaland

Fylkesveg 383 i Hordaland (Fv383) går mellom Litlematre og Haugsdal bru i Masfjorden kommune. Vegen har ei lengd på 6,4 km.

Vegen mellom Litlematre og Fjon var del av europaveg 39 fram til Masfjordtunnelen vart opna i 1995.

Kommunar og knutepunktEndra

Masfjorden