Fylkesveg 404 i Hedmark

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 404 (fleirtyding).

Fylkesveg 404 i Hedmark går mellom Skasenden og Namnå, og mellom Furubo og Gruespon i Grue kommune.

Trasear: Skasenden – Namnå (19,1 km), Furubo – Gruespon (0,7 km)

Kommunar og knutepunkt Endra

  Grue


  • 201 Furubo
  • Endepunkt Gruespon

Bakgrunnsstoff Endra