Fylkesveg 631 i Hedmark

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 631 (fleirtyding).

Fylkesveg 631 i Hedmark kryssar Glomma ved Opphus i Stor-Elvdal kommune. Vegen er 585 meter lang.

Kommunar og knutepunkt endre

  Stor-Elvdal

  •   Opphus vest
  •   Opphus bru (ca. 150 m)
  • Opphus stasjon
  • Fv606 Opphus aust

Bakgrunnsstoff endre