Fylkesveg 7 i Hedmark

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 7 (fleirtyding).

Fylkesveg 7 i Hedmark går mellom Arneberg og Avskåkalia i Ringsaker kommune.

Kluftmovegen nordaust for Næroset

Trasear: Arneberg – Mesnalia (20,6 km), Sagstua – Avskåkalia (4,7 km).

Kommunar og knutepunkt endre

  Ringsaker

  • 216 Arneberg
  • Fv2 Mesnalia, felles trasé til Sagstua
  • Fv2 Sagstua
  • Endepunkt Avskåkalia

Bakgrunnsstoff endre