Fylkesveg 80 i Oppland

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 80 (fleirtyding).

Fylkesveg 80 i Oppland går mellom Kvigstadenga i Østre Toten kommune og Ås i Vestre Toten kommune. Vegen er 8,0 km lang.

Fylkesveg 80 ved Molstad i Østre Toten

Kommunar og knutepunktEndra

  Østre Toten

  • 244 Kvigstadenga
  • Fv76 frå Narum bru til 244 Håjen (4,2 km)
  • 246 Kolbu

  Vestre Toten

BakgrunnsstoffEndra