Fylogeni

(Omdirigert frå Fylogenetikk)

Fylogenien (etter gresk phylos, 'stamme' og genesis, 'fødsel') til ei gruppe organismar er ei historisk oversikt over korleis gruppa har utvikla seg evolusjonært over tid og kor nært skylde dei ulike undergruppene er til kvarandre. Omgrepet vert ofte vist med såkalla fylogenetiske tre eller kladogram.

Fylogenien til dei moderne diapside krypdyra, vist som eit fylogenetisk tre eller eit kladogram. 1 = Tuatara eller bruøgle, 2 = Øgler, 3 = Slangar, 4 = Krokodillar og alligatorar, 5 = Fuglar.

I norsk vert ofte ordet stamtre nytta, men sidan dette speglar på den grafiske framstillinga heller enn på sjølve utviklingsprosessen er ikkje dette heilt nøyaktig.

Bakgrunnsstoff

endre