Fyrstegongsteneste

Fyrstegongsteneste er den viktigaste delen av verneplikta. Dette er ein periode som går over lengre tid der soldaten berre er i militæret og får den grunnleggjande soldatopplæringa. Nokre vil i tillegg få spesialistopplæring eller befalsutdanning. I Noreg varar fyrstegongstenesta anten seks eller 12 månader. Etter fyrstegongstenesta vil soldaten anten bli overført til Heimevernet, mobiliseringsforsvaret eller sett på ei reserveliste. Dei som vert overførte til Heimevernet og mobiliseringsforsvaret vil bli kalla inn til repetisjonsøvingar.

Bakgrunnstoff

endre